Příroda

Naším cílem je ochrana přírody a péče o krajinu.

Péčí o louky v ekologicky významných lokalitách a chráněných územích se snažíme přispět k přirozené rovnováze a harmonii přírody kolem nás.

Způsobem hospodaření na našich polních plochách podporujeme zlepšení půdy, půdního života a také vytváříme produkci potravin s kvalitou a hodnotou.

V našich sadech a remízech najdou domov tisíce divokých živočichů, kteří s námi také utvářejí krajinu. Naším způsobem hospodaření se snažíme ochraňovat i je.

Přejímáme zodpovědnost za zdraví krajiny, ze které čerpáme potraviny a další komodity nutné pro život, jako je pitná voda, čistý vzduch a neskonalá krása koloběhů přírodních cyklů. Tohle dohromady je nejen nutností pro naše těla, ale i pro naše duše.